TALLARIN SALTADO DE POLLO


TALLARIN SALTADO DE POLLO


Spaghettis sautées au poulet, poivrons, échalotes, tomates, chou chinois, sauce soja

30.-

022 321 91 66