TALLARIN SALTADO DE CARNE


TALLARIN SALTADO DE CARNE


Spaghettis sautées au bœuf, poivrons, échalotes, tomates, chou chinois, sauce soja

32.-

022 321 91 66